Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Biomedycyna Zobacz
Dydaktyka i metodyka specjalna Zobacz
Neurofizjologia Zobacz
Podstawy diagnostyki psychopedagogicznej Zobacz
Podstawy pedagogiki specjalnej Zobacz
Propedeutyka edukacji Zobacz
Propedeutyka nauk społecznych Zobacz
Psychopatologia rozwoju Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/